Cứu Hộ Gà Con

  Trong một trang trại nọ, có gà mẹ và bầy gà con đang sống hạnh phúc bên nhau thì bỗng một ngày nọ bọn Cú Mèo đến rình rập và bắt đi bầy gà con, gà mẹ bối rối không biết phải làm như thế nào, bạn hãy nhanh tay giúp đưa bầy gà con về với mẹ chúng nhé.
                                                        Tải Cứu Hộ Gà Con : Tại Đây

Nhận xét