Võ Lâm Mobile - Sơn Hà Xã Tắc

              Phiên bản mới Sơn Hà Xã Tắc - Giới thiệu về hệ thống Tọa Kỵ và Chiến Hồn1.   Hệ thống Tọa Kỵ mới

 Hệ thống tọa kỵ mới trong phiên bản Tình Nghĩa Giang Hồ sẽ được chia thành 5 cấp bao gốm: “Trắng, Lục, Lam, Tía và Cam” theo thứ tự tăng dần. Mỗi màu Tọa Kỵ sẽ có những chỉ số cơ bản khác nhau (Lực đạo, căn cốt, thân pháp và thể chất).
Có 2 cách để tăng thêm thuộc tính là:

-Dung hợp tăng trưởng 


-Cường hóa tăng trưởng


 Dung hợp tăng trưởng thông qua việc dung hợp những thuộc tính khác Tọa Kỵ thu được, Tọa Kỵ khác nhau thu được tăng trưởng thuộc tính không giống nhau.
 Cường hóa tăng trưởng giống như việc luyện thể thông qua ngân lượng (Tiền Đồng) để có thể tăng thuộc tính bản thân, sau khi cường hóa thuộc tính Tọa Kỵ sẽ tăng lên.
 Bên cạnh đó, hệ thống Tọa Kỵ mới sẽ có thêm chức năng “Kế thừa” thú cưỡi. Thú cưỡi mới sẽ có khả năng kế thừa thuộc tính của thú cưỡi cũ bằng cách dùng Nguyên Bảo và Tiền Đồng.2.   Hệ thống Chiến Hồn

 Tiếp nối những thành công ở phiên bản cũ, bên cạnh hệ thống Kinh Mạch, Tinh Tu và những trang bị của người chơi. Ở phiên bản này, NPH sẽ bổ sung thêm hệ thống Chiến Hồn vào danh sách tính năng phong phú vốn có của game để gia tăng sức mạnh của nhân vật.
 Đặc biệt biệt hệ thống này sẽ không có hạn mức giúp người chơi có thể tiêu phí Huyền Thiết hoặc ngân lượng và Cỏ U Minh để giúp nhân vật của mình khỏe hơn. Nguyên liệu để làm và thăng cấp Chiến Hồn (Cỏ U Minh) quý đồng đạo có thể mua tại NPC bán Chiến Hồn tại Lăng Vân Thành.


  Một phần quan trong khác của Chiến Hồn là Lục Đạo (Tải thể). Lục đạo bao gồm 6 phần: Địa ngục, Nga quỷ, Súc Sinh, Nhân, Tu la và Thiên. Mỗi vị trí mở căn cứ vào điểm lực chiến khác nhau, khi đủ điền kiện sẽ tự động mở. Sau khi mở thì người chơi có thể khảm Chiến Hồn vào từng ô giúp tăng cường chỉ số.

 Thông qua bộ phận thuộc tính bất kỳ, tiêu hao nguồn tài nguyên thừa của người chơi cũ. Thuộc tính bất kỳ sẽ thăng cấp (công kích, phòng ngự, sinh mệnh v…v…).
                                                       Tải Võ Lâm Mobile : Tại Đây

Nhận xét