Phong Vân Truyền Kỳ ra server mới Nhiếp Phong

Vào ngày thứ 5, 12/05/2016  Phong vân truyền kỳ sẽ tiến hành gộp server như sau:
Thời gian: 9h thứ 5 ngày 12/05/2016
Ra server mới: Nhiếp Phong
Để chào đón sự kiện này ban quản trị có mở sự kiện vô cùng hấp dẫn cho game thủ . Sự kiện diễn ra từ ngày 12/05 đến 19/05/2016
1. Sự kiện BXH Thuộc TínhLịch sử
Trong thời gian diễn ra, Đâm, Chém, HP, Ma công được xếp vào top 100, nhận được: 
Hạng 1 Sư Thứu Thần Thánh*1+ Tân Lễ Bao*10
Hạng 2 Thiết Ma Tượng*1+ Tân Lễ Bao*8
Hạng 3 Mộc Ma Tượng*1+ Tân Lễ Bao*5
Hạng 4~10 Tân Lễ Bao*6+   Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
Hạng 11~30  Tân Lễ Bao*5+  Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
Hạng 31~50  Tân Lễ Bao*4+   Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
Hạng 51~100 Tân Lễ Bao*2
2. Sự kiện Top quốc gia
Top 10 quốc gia sẽ nhận thưởng, Quốc vương của top 3 sẽ nhận  Cải Trang Quốc Vương*1+ Thế Giới Vui Vẻ*1
Hạng 1:Kho bạc quốc gia*10000+thành viên quốc gia 1430 Thế Giới Vui Vẻ*1
Hạng 2:Kho bạc quốc gia*7000
Hạng 3:Kho bạc quốc gia*5000
Hạng 4~5:Kho bạc quốc gia*3000
Hạng 6~10:Kho bạc quốc gia*2000
3. Nạp lần đầu: Nạp tùy ý đạt mốc nhận:  Vé EXP Nhân Vật (30000)*2+  Khóa Vạn Năng(khóa) *2 (Mỗi nhân vật chỉ nhận một lần)
Trong thời gian sự kiện, tích luỹ nạp đạt mốc nhận ngay
Đạt mốc 5.500.000 VND:    Vịt Vàng Hoàn Mỹ *1 +  Tân Lễ Bao*12
Đạt mốc 4.800.000 VND: Sư Thứu Hùng Ưng*1+ Tân Lễ Bao*10
Đạt mốc 3.500.000 VND:Moto Phích Lịch*1+  Tân Lễ Bao*8
Đạt mốc 2.700.000 VND:Mũ Bí Ngô Lợi Hại*1+  Tân Lễ Bao*6
Đạt mốc 1.700.000 VND: Thời trang Spider Man*1+  Tân Lễ Bao*4
Đạt mốc 1.100.000 VND:Sách Cường Hóa Bùa Nguyệt Hư*1+  Tân Lễ Bao*4
Đạt mốc 350.000 VND: Tân Lễ Bao*1
4. Sự kiện khảm nạm
Toàn thân trang bị khóa khảm nạm trên 70 viên bảo thạch: nhận 100 Lá
Toàn thân trang bị khóa  khảm nạm trên 100 viên bảo thạch: nhận 250 Lá, Tân Lễ Bao*2 
Toàn thân trang bị khóa khảm nạm trên 150 viên bảo thạch: nhận 400 Lá, Tân Lễ Bao*3
5. Sự kiện BXH Thuộc TínhLịch sử
Trong thời gian diễn ra, Đâm, Chém, Ma công được xếp vào top 3, nhận được danh hiệu: 
Chém, Đâm, Ma công hạng 1: Tuần Này Hạng 1 Chém *1, Tuần Này Hạng 1 Đâm *1,  Tuần Này Hạng 1 Ma công *1
Chém, Đâm, Ma công hạng 2:  Tuần Này Hạng 2 Chém *1,  Tuần Này Hạng 2 Đâm *1,  Tuần Này Hạng 2 Ma công *1
Chém, Đâm, Ma công hạng 3:  Tuần Này Hạng 3 Chém *1,  Tuần Này Hạng 3 Đâm *1,  Tuần Này Hạng 3 Ma công *1
Top1 BXH Chém thì thưởng  Tuần Này Hạng 1 Chém *1, top1 BXH Đâm thì thưởng  Tuần Này Hạng 1 Đâm *1. Top loại BXH đối ứng với loại phần thưởng chứ không phải top 3 của 1 BXH lấy hết các phần thưởng.
Game Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong
Game nhập vai gMO, PK theo lượt tuyệt đỉnh, cưỡi thú Vip sánh vai người đẹp
Tải miễn phí

Nhận xét