Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một 3, 2016

Messenger - Liên hệ ngay với mọi người có mặt trong cuộc sống của bạn miễn phí

Hình ảnh
Liên hệ ngay với mọi người có mặt trong cuộc sống của bạn miễn phí. Messenger cũng giống như nhắn tin, nhưng bạn không phải thanh toán cho mỗi tin nhắn (Ứng dụng này hoạt động với gói dữ liệu của bạn).

Không chỉ dành cho bạn bè trên Facebook: Nhắn tin cho mọi người trong danh bạ của bạn và chỉ cần nhập số điện thoại để thêm liên hệ mới.
Trò chuyện nhóm: Tạo nhóm cho những người mà bạn gửi tin nhắn thường xuyên nhất. Đặt tên nhóm, đặt ảnh nhóm và giữ tất cả các nhóm ở một nơi. Ảnh và video: Quay video và chụp ảnh tự sướng hoặc ảnh khác từ chính ứng dụng và gửi đi chỉ bằng một lần nhấp.
Bóng trò chuyện: Giúp duy trì cuộc trò chuyện trong khi bạn sử dụng các ứng dụng khác. Gọi miễn phí: Nói chuyện bao lâu tùy thích, ngay cả với những người ở nước ngoài. (Miễn phí khi gọi qua Wi-Fi. Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng phí dữ liệu chuẩn.)
Nhiều cách để nhắn tin hơn:
Khiến cuộc trò chuyện của bạn sống động hơn bằng nhãn dán.
Xem trước ảnh và video trong thư viện của bạn mà không phải rời khỏi cuộc trò …