Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám 19, 2018

Chúng ta là người Việt Nam !

Hình ảnh
... Nhìn lại    Dân tộc Việt Nam chúng ta từ xa xưa,với truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng , từ đó sinh ra 50 người con lên non , 50 người con xuống biển . Rồi thời các vua Hùng , tất cả đều trải qua nhiều cuộc chiến tranh , binh loạn để có núi sông bờ cõi . Rồi các thời vua Đinh - Lý - Trần - Lê , thời nào cũng sống và chiến đấu để giữ nước . Tuy mỗi thời mỗi khác , song người dân nước Việt vốn có tinh thần tự lực , tự cường chống lại ách đô hộ của các nước ngoại bang . Anh hùng hào kiệt , thời nào cũng có , từ Lê Hoàn đánh quân Tống , Ngô Quyền đánh quân Nam Hán , Lý Thường Kiệt đánh quân Tống hay Nguyễn Huệ đánh nhà Thanh , Trần Hưng Đạo ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông . Tất cả các vị vua , vị tướng tài ba dân tộc ta thời nào cũng có . Do đâu ? Do dân tộc ta là một , dân tộc ta có tinh thần yêu nước , lòng tự hào dân tộc từ ngàn đời . Tuổi trẻ tài cao , phải kể đến truyền thuyết của Thánh Gióng , theo lời kể thì cậu là con Trời ban xuống để cứu nước Nam .…