Camera AI thông minh tự quay theo hiệu lệnh tay

Camera AI có khả năng nhận diện chủ thể trong phạm vi 40m và đọc được hiệu lệnh tay ở khảng cách 20m. Mời các bạn cùng xem video và tìm hiểu về công nghệ này!

Nhận xét