Rút tiền, mở tài khoản ngân hàng bằng nhận diện khuôn mặt

Công nghệ nhận diện khuôn mặt được áp dụng giúp khách hàng rút tiền, mở tài khoản ngân hàng không cần dùng thẻ.

Nhận xét