Kính áp tròng điện tử có khả năng chỉ đường, kiểm tra thông tin

Tích hợp chip, mạch, GPS giúp kính áp tròng có khả năng chỉ đường, kiểm tra thông tin...
Mời các bạn cùng đón xem video để tìm hiểu về công nghệ này!

Nhận xét