BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN
1. Cam kết của CreditNow
2. Giới thiệu sản phẩm
3. Quy trình Mua Bảo Hiểm
4. Quy trình Bồi Thường
5. Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm mẫu (xem file)
6. Bảng Tỷ Lệ Bồi Thường thương tật (xem file)
7. Một số ngoại lệ
8. Hình minh họa

CAM KẾT CỦA CREDITNOW

BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG - THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Nhiều trường hợp người được bảo hiểm không thể liên lạc được với công ty bảo hiểm vì có thể người được bảo hiểm gặp tai nạn hoặc tử vong, dẫn đến việc bỏ lỡ quyền lợi bảo hiểm. Để khắc phục tình trạng này, Creditnow xây dựng quy trình CHỦ ĐỘNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN như sơ đồ dưới đây.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tên sản phẩm
Bảo Hiểm Tai Nạn Toàn Diện 247 
Mọi tai nạn đến sinh hoạt đời sống hàng ngày từ nhà ra phố: tai nạn giao thông, vấp té, giật điện, đồ vật rớt trung người, ...
Đối tượng được bảo hiểm
Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam.
Độ tuổi tham gia
1 tuổi đến 70 tuổi
Phạm vi bảo hiểm
Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn BH
Cách thức triển khai
Online – qua App
Đơn vị cung cấp
CreditNow – (phân phối sp Bảo Hiểm)
Gói bảo hiểm
Tai Nạn Toàn Diện
Tai Nạn Toàn Diện
Công ty bảo hiểm PTI
Số tiền bảo hiểm/người/vụ
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
1.Tử vong và mất tích
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
2.Thương tật toàn bộ
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
3.Thương tật bộ phận vĩnh viễn
bồi thường 
theo tỷ lệ
bồi thường 
theo tỷ lệ
bồi thường 
theo tỷ lệ
bồi thường 
theo tỷ lệ
4.Thương tật bộ phận tạm thời
không bồi thường
bồi thường 
theo tỷ lệ
không bồi thường
bồi thường 
theo tỷ lệ
Phí bảo hiểm/người
12.000 vnđ/tháng
120.000 vnđ/năm
18.000 vnđ/tháng
180.000 vnđ/năm
20.000 vnđ/tháng
200.000 vnđ/năm
36.000 vnđ/tháng
360.000 vnđ/năm
Ghi chú:
1. Có thể mua theo tháng
Bảo Hiểm Tai Nạn là dạng Bảo Hiểm Thực Dụng 
được sử dụng vào tình huống xấu nhất "khi có rủi ro, thì giảm thiểu thiệt hại tài chính"

QUY TRÌNH MUA

A - Với người trên 18 tuổi
 • 1. Chọn gói Bảo Hiểm
 • 2. Số CMND
 • 3. Họ và tên
 • 4. Ngày tháng năm sinh
 • 5. Email
 • 6. Điện thoại
 • 7. Địa chỉ thường trú
B - Với người từ 1-18 tuổi
 • 1. Chọn gói Bảo Hiểm
 • 2. Nhập thông tin Người Mua Bảo Hiểm (Người Giám Hộ)
 • 3. Nhập thông tin Người Được Bảo Hiểm (bắt buộc)
 • 4. Nhập thông tin người được thụ hưởng (nếu có)
C - Doanh Nghiệp mua cho Nhân Viên
 • 1. Chọn gói Bảo Hiểm
 • 2. Nhập thông tin Bên Mua Bảo Hiểm (Doanh Nghiệp)
 • 3. Nhập thông tin người được bảo hiểm (1 hoặc nhiều người) (bắt buộc)
 • 4. Nhập thông tin người được thụ hưởng cùng từng nhân viên (nếu có)

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

Khách hàng
Công ty bảo hiểm
Bước 1: Đăng nhập App
Bước 4: Công ty bảo hiểm xem xét hồ sơ, gửi xác nhận đã nhận hồ sơ cho khách hàng (chứng từ bổ sung nếu có)
Bước 2: Khai báo các trường thông tin tai nạn
Bước 5: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đầy đủ chứng từ, xác nhận số tiền chi trả và ra thông báo chi trả, cách chi trả (chuyển khoản / tiền mặt).
Bước 3: Chụp chứng từ điều trị bằng công cụ App
Bước 6: Khách hàng hoàn chỉnh chữ ký sống trên claim form (claim form in từ hệ thống App thông qua dữ liệu các trường thông tin). Chuyển hồ sơ về Công ty bảo hiểm.
Bước 7: Nhận tiền chi trả bồi thường từ cty Bảo hiểm
Các giấy tờ (chụp hình) để đòi Bồi Thường gồm :
- Biên bản tai nạn của các cơ quan có thẩm quyền (biên bản tai nạn giao thông, tai nạn tại địa phương)
- Giấy Chứng Tử, giấy chứng nhận thương tật, các chứng từ y tế khác.
- Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.
- Hình CMND/CCCD
- Các giấy tờ khác (nếu có)

MỘT SỐ NGOẠI LỆ

Chúng tôi không nhận bảo hiểm với các đối tượng sau :
- Người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong.
- Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn > 50%
Một số trường hợp không nằm trong phạm vi bảo hiểm
- Hành động cố ý gây tai nạn của NĐBH hoặc của NĐTH.
- Vi phạm pháp luật.
- Sử dụng rượu, bia, ma túy, hay các chất kích thích.
- Sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
- Động đất, núi lửa, chiến tranh, nội chiến.

Nhận xét