Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám 2, 2019

Inso - Bảo Hiểm Online

Hình ảnh
INSO là ứng dụng bảo hiểm trên điện thoại di động, mong muốn rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc mua và yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho khách hàng, từ đó nâng cao nhận thức của người dùng về lợi ích của bảo hiểm và tăng tỷ lệ đăng ký bảo hiểm của người dân Việt Nam.
Với INSO, bảo hiểm không chỉ là một loại sản phẩm bảo vệ rủi ro mà còn là một phong cách sống, là một xu hướng tiêu dùng. Tầm nhìn  trở thành ứng dụng bảo hiểm online phổ biến nhất.
Ứng dụng INSO giúp bạn:
- LOẠI BỎ CÁC THỦ TỤC GIẤY TỜ: Chỉ cần khai báo thông tin đơn giản và được cấp ngay chứng nhận bảo hiểm điện tử.


- TỰ GIÁM ĐỊNH TÀI SẢN: Vật chất tham gia bảo hiểm bằng tính năng chụp hình trên ứng dụng.


- TỰ ĐỘNG DUYỆT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG : Chuyển tiền trong vòng 30 phút từ khi bạn yêu cầu bảo hiểm (đối với một số sản phẩm).


- ĐẶC QUYỀN MIỄN PHÍ : Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ đối tác thân thiết của INSO.


INSO là đơn vị duy nhất cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hoàn toàn mới, thiết thực với cuộc sống và chưa từng có trên th…